Risikovurdering – hvor farlig er det egentlig?

Søndag, 3 timer. Undervises av Ingrid

Gjennom praktisk risikovurdering og caser underveis på padleturen skal vi lære oss å vurdere hvor farlig en situasjon egentlig er (f.eks. surfebølge, krysse en fjord, gå i land på et skjær, padle nært land). Når tid kan vi bare kaste oss ut i det og når tid bør vi la være eller sette inn tiltak som reduserer faren (hjelm, padle to og to, svømme i land..).