Hypotermi, HLR, kameratredning og riktig utstyr

Torsdag kveld, obligatorisk for og med alle!

Som vanlig blir det blir en obligatorisk workshop i redning på torsdag ettermiddag og  kveld. Det starter på hotellet hvor ho Anita Nilsen skal ha et foredrag om Hypotermi, deretter deler vi i grupper og jobber litt enkel HLR . Worskhoppen fortsetter nede på stranda hvor vi fortsetter å jobber i grupper og går gjennom en utstyrssjekk, og drar ut på vannet og trener egenredning og kameratredning

Alle disse momentene er viktig for å bli en mer habil padler, som kan iverata seg selv og sine padlekompiser hvis ulykken skulle skje.

Alle bør være forberedt på at vi blir å holde på litt utover torsdagskvelden, fordi alle momentene som er mer denne kvelden er gode for å utvikle en bred handlingskompetanse på havet, og legger og et godt grunnlag for resten av dagene med AWP.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s