På vei mot instruktør

Heldag fredag. Undervises av Jannie

Har du en instruktørspire i magen? bli med os da :o)
Antall deltakere: opp til 10

Har du lyst på å undervise andre i kajakk eller lyst på inspirasjon til å hjelpe i kajakklubben i din eller
har du kanskje allerede prøvd deg på undervisning og ønsker konkrete ideer og tips, så er denne
workshop kanskje noe for deg. Vi skal jobbe mye med praksis og mest mulig på vannet. Relevant
teori kobles på i løpet av dagen, der det gir mening. Det er tanken, at vi skal jobbe i felleskap med å
diskutere forskjellige tema, både i grupper og to og to met utgangspunkt i opplegg fra underviseren.
Det vil å bli lagt opp til at prøve seg som instruktør i løpet av dagen og vi prøver å jobbe i så mange
forskjellige læringsgrom som det er mulig.
Den overordnede planen vil være, at introdusere og jobbe med forskjellige reskaber i praksis på
formiddagen og her prate, nerde, trene og leke oss igjennom teori, øvelser og ferdigheter mm. Hen
over lunsjen blir det tid til å jobbe med små meget åpne undervisningsoppgaver som dere da skal
undervise hverandre i på ettermiddagen. Det er derfor bra, hvis dere har lyst på å stå får en aktivitet
eller undervisningssituasjon underveis på worshoppen.
Til slutt blir det mulighet til å jobbe med ønsker i gruppen og oppsummere dagen.
Temaer som vi vil jobbe med er: Formidling, instruktørrollen, hvordan bruke det fysiske
læringsrommet best mulig, tips til planlegging av en undervisningsleksjon og oppbygning av
undervisning i havkajakk, felles refleksjoner rundt hva den gode instruktør kan, utveksling av gode
ideer og utvikling av nye, oppbygging av enkeltteknikker og tull tøys, balanse og hva som ellers
dukker opp underveis.
Det er et ønske, at vi når i gjennom dette på workshoppen
– Formidling av havkajakk
– Instruktørrollen – hvordan lure noen til læring
– Bruk av det fysiske læringsrommet der dere er og kunsten å finne verdens beste læringsrom
hver gang
– Forståelse for sikkerhet og HMS
– Overblikk over relevant viten og kompetanser
– Inspirasjon til å jobbe med teknikk og manøvrering i praksis
– Alt dere kommer med av morsomme gode tips
Alle kan delta i denne workshop, men det vil være mest fokus på formidling, så bra om dere har de
grunnleggende teknikker på plass.
Ta med noe å skrive på, vanlig padleustyr, mat og drikke for å være ute en hel dag. Ta gjerne med
reserveåre og taueline. Det kan brukes til andre ting enn å redde og taue :o). Og sist: alle skal
medbringe en ting, som ingen noensinne ville ha tenkt på er helt fantastisk til å undervisning i kajakk.