Navigasjon og lederskap

Heldag fredag. Undervises av Ashley.

Denne workshopen er satt opp til de som er på vei til å
ta Aktivitetslederkurs eller BCU 4*. Det blir fokus på teori og
praktisk navigasjon sammen med situasjonsbestemt lederskap
og metoder og verktøy for å lede grupper effektivt på vannet
under ulike forhold.

This workshop is for those looking to do NPF activity leader
course or BCU 4* aspirants. The focus will be theoretical and
practical navigation linked in with effective leadership on the
water.